avangard-pressa.ru

Белгілі бір кезеңде салыстырылған элементтер бойынша баға динамикасының көрсеткіші. - Экономика

$$2 Баға индексі

$$1 Бүл тәсілде өндіруші конкуренттер бағасын басшылыққа алады
$$2 лидерден қалыптау тәсілі

$$1Бүл тәсідді бірнеше компаниялар белгілі бір контрактыны алу үшін бәсекелестік жүргізгенде қолданады
$$2 "жабық конверт" немесе тендерлі баға белгілеу тәсілі

$$1 Бухгалтерлік шығыңдар Қазақстан Республикасының Укіметінің каулысымен бекітілгең "Өрімңің'-.өзіндік қүнына кіретін ендіріс және өткізу шығындарының қүрамы жөніндегі ережесіндегі" элементтерге кіреді -
$$2 Барлығы дұрыс

$$1 Баға белгілеу тәсілдері қанша факторға тәуелді?
$$2 3

$$1 Басылымды бағаларға жататындар:
$$2 Барлығы дұрыс

Биржалық баға дегеніміз - $$2 биржалық сауданың объектісі болып табылатын тауарлардың бағасы. $$1 Белгілі тұтынушылар тобына арналған және тауардың сатылымын көбейту мақсатында қойылған ең төменгі баға, ол$$2 Жеңілдік баға $$1 баға белгілеудің соңғы кезеңі?$$2 Түжырымды бағаның қойылуы $$1 Бәсекелестердің бағаларын талдау үшін фирма қандай әдісті қолданады.$$2 жауап алу $$1 Белгілі тауар бағасына бақылауды кім жүргізеді?

$$2 Ұлттық органдар

Белгілі тауар бағасына бақылауды кім жүргізеді?

$$2 Ұлттық органдар

Баға- бұл

$$2 ақша сомасы.

Бағаның есеп қисап қызметі?

$$2 бұл өнім өндіргенде қоғамдық қажетті еңбек шығыны процесінің өзгеруінде байқалады және әртүрлі өнімді өндіру қалай немен жүзеге асқанын көрсетеді.

Бағаның ынталандыру қызметі?

$$2 бұл кезде баға өндіріс тиімділігіне әсер етіп, өнімді жаңғыртуға ,жаңа технологияны қолдануға, өнім сапасын артыруға күш салады.

Бағаның бөлу мен реттеу қызметі?

$$2 бұл нарық жағдайында бағаның бөлу қызметі сұраным мен ұсынымды реттеу және тұтыну мәртебесінің өзгеруікезінде байқалады.

Бағаның тұтыну қызметі?

$$2 бұл рқтық тепе-теңдік сақтағанда тұтыну мен өндірісті теңгергенде байқалады.

Бағаның қанша теориясы бар?

$$2 2

Базистік баға дегеніміз?

$$2 сатушы мен сатып алушы арасындағы алдын ала келісілген баға.

Бөлшек баға?

$$2 таурады сатып алушыға бөлшектеп сатқан кезде қолданылады.

Баға саясаты дегеніміз?

$$2 тауардың ақша саласын білдіретін экономикалық категория.

Бағаның деңгейіне тәуелді болатындар?

$$2 Ұйымдардың бәсеке жарамдылығы, оның өнімдері.

Баға белгілеудің маңызды қызметі?

$$2 Барлық шығаратын шығындарды жоба отырып пайда табу.

Баға деген не?

$$2 шығындарды талап етпейтін ерекше күш жігерсіз ақ кіріс әкелетін маркетингтік ең икемді элемент болып табылады.

Баға тәжірибелік құрал ретінде кәсіпорынға қанша бірқатар артқышылықтар әкеледі?

$$2 Үш

Бағаға әсер ететін негізгі факторлар?

$$2 Өндіріс шығындары

Бағалық бәсеке?

$$2 Тауардың бағасын өзгерту арқылы бәсекелік күрес жүргізеді.

Бағасыз бәсеке?

$$2 Тауар сапасын оның ерекше қасиеттерін, қауіпсіздігін, қызметін, әсемділігімен және дизайны тағы басқа сиапттарын жақстарту арқылы жүргізеді.

Бағаларды мемлекеттік реттеу қалай жүргізіледі?

$$2 Тікелей,жанама

Бағаның деңгейіне тәуелді болатындар?

$$2 Ұйымдардың бәсеке жарамдылығы, оның өнімдері.

Баға белгілеудің маңызды қызметі?

$$2 Барлық шығаратын шығындарды жоба отырып пайда табу.

Бағалық бәсеке?

$$2 Тауардың бағасын өзгерту арқылы бәсекелік күрес жүргізеді.

Бағасыз бәсеке?

$$2 Тауар сапасын оның ерекше қасиеттерін, қауіпсіздігін, қызметін, әсемділігімен және дизайны тағы басқа сиапттарын жақстарту арқылы жүргізеді.

Бағаға әсер ететін негізгі факторлар?

$$2 Өндіріс шығындары

Бағаның экономикалық категория қандай анықтамалары бар?

$$2 барлық жауап дұрыс.

$$1 Баға белгілеудің барлық теорияларының негізгі сүрактары мыналар:

$$2 барлық жауап дұрыс.

Баға тәжірибелік құрал ретінде кәсіпорынға қанша бірқатар артқышылықтар әкеледі?

$$2 Үш

Баға белгілеу методологиясы деген не?

$$2 Бұл жалпы ережелердің, принциптер мен тәсілдердің жиынтығы. Олар арқылы баға белгілеу концепциясы, баға жүйесі құрылып, баға белгілеу процесі басқарылады.

Барлык бағалардың тығыз өзара тәуелділігін аныктаудың қанша түрі бар?

$$2 2.

Бағалар келесі негізгі бағалық топтарға белінеді

$$2 барлық жауап дұрыс.

Бағалар келесі негізгі бағалық топтарға белінеді

$$2 барлық жауап дұрыс.

Бұл ерекше тауар — қызметтер бағасы. Қызмет керсетудің ерекшелігі накты материалдық—заттық формада болмауы.

$$2 Тарифтер.

Берілген уақыт мезгілінде өнімді жеткізу барысында қолданылады. Олар бір контракт шеңберінде өзгеруі мүмкін және нарықтың жағдайын көрсетеді.

$$2 Ағымды бағалар.

Берілген уақыт мезгілінде өнімді жеткізу барысында қолданылады. Олар бір контракт шеңберінде өзгеруі мүмкін және нарықтың жағдайын көрсетеді.

$$2 Ағымды бағалар.